Informacje o produkcie

Geoida Raporty RTK

Kategoria: Odbiorniki GPS · Oprogramowanie

Generator raportów do PODGiK

Cena NETTO: 130,00 zł

Podane kwoty nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

Opis produktu

GEOIDA GENERATOR RAPORTÓW TO PROGRAM DO TWORZENIA RAPORTÓW OBSERWACJI GPS NA PODSTAWIE POMIARÓW WYKONANYCH PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA POLOWEGO TOPCON TOPSURV.

Program generuje raporty w następujących formatch:

  • csv

Funkcja ta pozwala wygenerować plik tekstowy zawierający numer, współrzędne i wysokość punktów rozdzielone przecinkami; plik taki można następnie importować do programów obliczeniowych, typu C-Geo, WinKalk.

  • html

Funkcja ta pozwala wygenerować estetyczny raport pomiarowy w formacie html, z możliwością dynamicznej edycji numerów punktów i kasoania wierszy z poziomu przegladarki internetowej.

  •  txt

Funkcja ta pozwala wygenerować raport pomiarowy w formacie txt z możliwością doboru zawartości.

Dodatkowo, program generuje:

  • porównanie dla pomiaru punktów kontrolnych
  • informacje na temat pomiaru punktów niedostępnych
  • plik mapy Google, umożliwiający przegląd pomierzonych punktów na tle zdjęć satelitarnych
  • raport tyczenia, który generuje porównnie punktów projektowanych i pomierzonych w trybie tyczenia

Program korzysta także z własnych modeli geoidy.

 

Geoida Raporty RTK v.2.9b - w wersji tej dodano moduł lokalizacji.

 

UWAGA: PROGRAM GEOIDA RAPORTY RTK WYMAGA KLUCZA AUTORYZACJI.

Galeria produktuStrony internetowe