Informacje o produkcie

Modele geoidy dla programów polowych

Kategoria: Odbiorniki GPS · Oprogramowanie

Cena za plik dla dowolnego województwa

Podane kwoty nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

Opis produktu

Wysokiej rozdzielczości numeryczne modele geoidy niwelacyjnej/quasigeoidy dla programów polowych, pozwalające na przeliczenie wysokości elispsoidalnych na wysokości normalne w układzie Kronstadt 86.

DOSTĘPNE MODELE:

 • nowy model obowiązującej quasi - geoidy PL-geoid-2011

PL-GEOID-2011.GGF

PL-GEOID-2011.GFF

PL-GEOID-2011.GSF

PL-GEOID-2011.GEM

PL-GEOID-2011.BIN

PL-GEOID-2011.BYN

PL-GEOID-2011.GEO

model utworzony na bazie regularnej siatki referencyjnej o rozdzielczości 0.01° [ 36' ], opublikowany w w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dnia 13.01.2014.

oraz inne modele dostępne dla obszaru Polski:

DOSTĘPNE WARIANTY SIATKI:

 • 30"  [30 SEKUND]
 • 1'  [1 MINUTA]

DOSTĘPNE FORMATY PLIKÓW:

 • Trimble Survey Controller [*.GGF]
 • Trimble Access [*.GGF]
 • Survey PRO [*.GGF]
 • Carlson SurvCE [*.GSF]
 • Fast Survey [*.GSF, *.GEO]
 • Topcon Topsurv [*.GFF]
 • Topcon MAGNET Field [*.GFF]
 • Leica Smartworx [*.GEM]
 • Microsurvey Filedgenius [*.BYN]
 • Javad Tracy [*.BIN]
 • CHC Landstar [*.GGF]

 

PROGRAM DO PRZELICZANIA WYSOKOŚCI ELIPSOIDALNYCH NA NORMALNE W OPARCIU O RÓŻNE MODELE GEOIDY.

P O B I E R Z >

Program Transmutation Geoid jest narzędziem do przeliczania wysokości elipsoidalnych, uzyskanych
podczas pomiarów GNSS na wysokości ortometryczne w układzie Kronstadt 1986, w oparciu o model
geoidy i interpolację dwuliniową.
Dodatkowo program dokonuje przeliczenia współrzędnych geodezyjnych na układ 2000.

W obecnej wersji program korzysta z dziewięciu numerycznych modeli geoidy:

>GUGIK 2000 - model opublikowany z programem Transpol(GGK, 2000)
>GUGIK 2001 - model opublikowany wraz z Instrukcją Techniczną G-2 (GGK, 2001)
>GEOIDPOL 2001 -  (Kadaj, 2001)
>EGM 2008 - model globalny (Pavlis et al, 2008)
>GEOIDPOL 2008A - (Kadaj, 2012)
>GEOIDPOL 2008C - (Kadaj, 2012)
>GEOIDPOL 2008CN - (Kadaj, 2013)
>TG 2008 - model EGM 2008 wpasowany w punkty sieci niwelacyjno satelitarnych EUREF-POL+POLREF+EUVN przy pomocy pakietu GRAVSOFT Gravity Field Programs
>PL-geoid-2011 - (GUGIK, 2014)

Program powstał na bazie pięciu odrębnych aplikacji serii Transmutation, napisanych z myślą o generowaniu
raportów pomiarowych dla różnych systemów GPS i obsługuje następujące formaty plików wsadowych:

*.csv  [format: ID,B,L,h_elips][ PT_ID,52.47237665,20.11752318,108.27512681 ]
*.tsj  [Topcon Topsurv]
*.rw5  [Carlson SurvCE]
*.raw  [format TDS RW5 - Mcrosurvey Fielgenius]
*.jxl  [Trimble JobXML]
*.dc   [Trimble Survey Controller Exchage]
*.tracyjob   [Javad Tracy]
format znany jako DBX [Leica Geosystems]

Galeria produktuStrony internetowe