Informacje o produkcie

Geoida Raporty RTK dla CHC Landstar

Kategoria: Odbiorniki GPS · Oprogramowanie

Cena NETTO: 130,00 zł

Podane kwoty nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

Opis produktu

Program RAPORTY RTK służy do tworzenia raportów pomiarowych na podstawie plików DB, do których zapisywane są dane pomiarowe zebrane przy pomocy oprogramowania Landstar.

W obecnej wersji program daje użytkownikowi możliwość wygenerowania pełnego dziennika obserwacji, a także wyboru jednego z pięciu modeli geoidy przy określaniu wysokości ortometrycznych punktów.

Dziennik zostaje wygenerowany w formie estetycznych tabel HTML i ASCII a o zawartości dziennika decyduje użytkownik.

W przypadku tabeli HTML z poziomu przeglądarki internetowej można:
- edytować komórki, np numerację punktów
- sortować zawartość całej tabeli rosnąco/malejąco według zawartości dowolnej kolumny, po kliknięciu na nagłówek danej kolumny
- kasować zbędne wiersze tabeli raportu przez podświetlenie wierasz i naciśnięcie klawisza Delete.

Nota:
Funcjonalność generowanych plików była testowana w przeglądarkach Mozilla Firefox 4.0 i Internet Explorer 8.06 dlatego korzystając z obecnej wersji programuzaleca się stosowanie tych właśnie przeglądarek do wyświetlania raportów.


KONFIGURACJA:

Opcja 'Plik CSV' pozwala wygenerować plik textowy zawierający numer, współrzędne i wysokość punktów rozdzielone przecinkiem;
plik taki można następnie importować do programów obliczeniowych typu C-Geo, WinKalk.

Opcja 'Podgląd' tworzy wizualizację wykonanego pomiaru w Google Maps.
Plik mapy Google można uruchomić w dowolnej chwili za pomocą przeglądarki internetowej.
Aby uzyskać możliwość podglądu mapy Google, komputer musi mieć dostęp do internetu.

Opcja 'Punkty Kontrolne' dodaje do raportu tabelę z porównaniem współrzędnych punktów kontrolnych.
W celu wygenerowania porónania współrzędnych dla punktów kontrolnych należy zaróno punkt pomierzony, jak i wprowadzony opatrzyć kodem ctrl.

Opcja 'Użyj Geoidy' jest niezbędna do przeliczenia wysokości elipsoidalnych, zapisanych w bazie danych, na wysokości normalne.
Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, w raporcie widnieć będą wyłącznie wysokości elipsoidalne.
Do wyznaczenia wysokości noramlnych, żytkownik ma do dyspozycji jeden z pięciu modeli geoidy.

Warunki sprzedaży:

  • 130 zł netto - ilość licencji: 1 - 9
  • 120 zł netto - ilość licencji: 10 - 19
  • 110 zł netto - ilość licencji: 20 - 39
  • 100 zł netto - ilość licencji: >39
    licencje bezterminowe, wielostanowiskowe

Dla pierwszych 20 osób dowolny model geoiday do kontrolera GRATIS (nominalna cena 120 zł netto za województwo)

Zamówienia proszę kierować na adres: jacek@geoida.pl lub telefonicznie na numer: + 48 607 243 883.

Wersję testową, aktualną do 02. 02. 2014 r. można pobrać z poniższego adresu:

http://www.mediafire.com/download/uv40vw18mc0dgky/GEOIDA_RAPORTY_RTK_V.0.2b.zipStrony internetowe